Palasen palaset

"Olen ainutlaatuinen - ja siksi arvokas!"

Palautteita

Ohjausalan ammattilaisten testi- ja kurssikokemuksia

Oppilaanohjaaja, työura 15 v.


"Laaja-alainen lähestymistapa. Palasen palasista hyötyisi moniammatillisessa yhteistyössä varsinkin sosiaalityön puoli."

Opinto-ohjaaja, työura 6 v.


"Ohjausprosessin näkyväksi tekeminen (kirjaaminen ylös) on tärkeää. Ohjausprosessi on aina hidas prosessi, muistutus asiasta!"

Oppilaanohjaaja, työura 30 v.


"Mukavaa askartelua (väritys) yläkoululaisille, hyvä lisäapu."

Oppilaanohjaaja, työura 11 v.


"Ohjaukseen uusi erityiskasvatuksellinen näkökulma ja kriittinen pedagogiikka. Hyviä tehtäviä, täytyy vielä perehtyä lisää."

Laaja-alainen erityisopettaja, työura 20 v.


"Työvälineen avulla mahdollista päästä pohtimaan ja keskustelemaan asioista, joihin ei muuten helpolla välttämättä pääse. Hyvä kokonaisuus."

Opinto-ohjaaja, työura 22v.


"Kiitos! Oli kyllä mahtavaa päästä osallistumaan koulutukseen. Koin, että sain uutta ajateltavaa ja uutta virettä yhteistyöhön. Myös vertaistyöskentely oli antoisaa."

Opinto-ohjaaja, työura 20 v.


"Podcastit toivat hienon lisän teemojen käsittelyyn. Tosi kiva lisä, joka auttaa ohjaajaa tunnin alustuksessa ja motivoinnissa. Ehdottoman hyvä juttu!"

Kurssilainen


"Mukava ja asiantunteva ohjaaja. Kurssi oli mielenkiintoinen ja avasi myös omia näkemyksiä itsestä. Harjoituskertojen kulku oli mieluisa ja alku/loppuseminaarit pohjustivat/kokosivat kurssin asiaa hyvin."

Kurssilainen


"Jokainen kerta oli hyvin selkeä ja informatiivinen. Pidin luennoitsijan avarakatseisesta lähestymistavasta ja siitä, että hän kaiken aikaa huomioi oppijan, että opettajan/ohjaajan. Täydellisen holistinen tarkastelutapa on iso plussa. Se, että aihepiiriin tutustuminen tapahtui itse tekemällä, on aina paras mahdollinen lähestymistapa."

Suositus


Kaikki ohjausalan ammattilaiset, jotka testasivat itse Palasen palasia kokivat saaneensa:

  • ohjaukseen uusia näkökulmia

  • voisivat hyödyntää Palasen palaset oppimateriaalia ohjausprosessissaan

  • uskoivat, että moniammatillinen yhteistyö hyötyisi Palasen palasista