Suositus


  • Kaikki ohjausalan ammattilaiset, jotka osallistuivat Erityiskasvatus oppilaanohjauksen palasena koulutuspäivään, suosittelisivat koulutusta myös kollegalleen!

Kenelle? Mitä? Miksi?

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille opinto-ohjaajille/ohjausalan ammattilaisille, joita uudenlaiset ohjausta kehittävät näkökulmat kiinnostavat. Lisäksi koulutus tarjoaa välineitä moniammatilliseen yhteistyöhön muun muassa erityisopettajille, koulukuraattoreille, koulupsykologeille ja ammatinvalintapsykologeille.

Kouluttaja

Erityiskasvatuksen asiantuntija, KM Sanna Samppa. Kouluttaja on tutkinut ja tuottanut kirjallisuutta suomalaiseen opinto-ohjaukseen.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään siihen, millaista tukea opinto-ohjaukseen on mahdollista saada erityiskasvatuksen näkökulmasta ja miten sen avulla voisi lisätä moniammatillista yhteistyötä koulumaailmassa. Päivän aikana tutustutaan ja tehdään konkreettisia tehtäviä uudenlaisella ohjausmateriaalilla, joka on ensisijaisesti suunnattu lisätueksi opinto-ohjaukseen. Lisäksi pohditaan muun muassa oppilaan ja ohjaajan rooleja laadukkaassa ohjausprosessissa.

Tarvikkeet

Värikynät

Ilmoittautuminen

Kesäyliopistojen omilta sivuilta - tällä hetkellä ei käynnissä olevia ilmoittautumisia.