Palasen palaset

Erityiskasvatuksellinen lisämateriaali ohjausprosessiin!

"Konkreettinen työväline", "Hyvä lisämateriaali", "Moni teema on sovellettavissa eri oppiaineisiin", "Monia hyviä aihealueita käsiteltäväksi yläkoulussa" "Lukiotasolla koen hyödykkääksi" ...

Ainutlaatuinen lisämateriaali oppilaanohjaukseen/opinto-ohjaukseen, jossa yhdistyy positiivinen ja kriittinen pedagogiikka. Tämä työväline edistää laaja-alaista elämänhallintaa aktivoimalla ohjattavan metakognitiivisia taitoja.

Palasen palaset antaa arvoa jokaisen ohjattavan ainutlaatuisuudelle, inhimillisyydelle ja jatkuvalle elämänmuutosprosessille. Se sekä kannustaa uskomaan itseensä että pyytää tarkastelemaan lempeän kriittisesti omia ajatusprosesseja eli opastaa kohti mielentaitoja, jotka ovat suorassa yhteydessä omaan minäkuvaan, elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Mitä työväline sisältää?

Työvälineen uudistetussa versiossa, joka on tilattavissa sähköisesti sähköisesti kesäkuusta 2023 eteenpäin on yhteensä 20 teemaa, mutta voit tilata myös yksittäisiä teemoja: Minun uskomukseni, Minun ennakkoluuloni, Minun persoonallisuuteni, Minun tunteeni, Minun itsetuntoni, Minun terveyteni,  Minun turvallisuuteni, Minun motivaationi, Minun oppimiskykyni, Minun vahvuuteni, Minun stressini, Minun roolini, Minun monikulttuurisuuteni, Minun resurssini, Minun verkostoni, Minun yritteliäisyyteni, Minun asenteeni,  Minun valintani, Minun uravalintani ja Minun tulevaisuuteni - lisäksi työvälineessä on Yhteenveto-osio

Kokonaisuudessaan työvälineessä on 60 perustehtävää, joissa määritellään, väritetään ja suunnitellaan oppilaan/opiskelijan minäkuvaa, elämänhallintaa ja tulevaisuutta. Lisäksi kirjassa on 20 lisätehtävää, joissa ohjattava oppii huomioimaan oman toimintansa vaikutuksia muihin ihmisiin ja tarkastelemaan itseään tärkeänä yhteiskunnan palasena.

Kirjan päähenkilö on Palanen, hahmo, joka on ohjattava itse. Palasen pelkistettyyn ja sukupuolisensitiiviseen hahmoon on mutkatonta samaistua riippumatta yksilön omista fyysisistä tai henkisistä ominaisuuksista. Palanen ei myöskään ole koskaan täysin valmis... se saa värinsä ja persoonansa oppilaan/opiskelijan omasta ajatusmaailmasta ja oivalluksista!

Uutta! Saatavilla myös opodiat ohjaustuntien tueksi!


Tilaa ohjattavillesi uudistettu versio - ja opodiat!

Elämänhallinnan palapeli

Kappaleissa on looginen, toistuva struktuuri

Pala palalta ...

Jokainen kappale sisältää kolme perustehtävää:

Palasen elämä, jossa ohjattava tutustuu eri elämänhallinnallisten teemojen alaisuudessa siihen, kuinka hän itse määrittelee itseään ja elämäänsä.

-  Palasen palaset, jossa ohjattava oppii huomaamaan, että hänen todellisuutensa koostuu lukuisista sisäisistä ja ulkoisista vaikuttimista, joiden tiedostamista tarvitaan suunniteltaessa omaa laaja-alaista elämänhallintaa.

- Palasen tulevaisuus, jossa ohjattava pohtii pala palalta sitä, mitkä asiat vaikuttavat hänen uskomusjärjestelmänsä mukaisesti juuri hänen tulevaisuuteensa - ja miksi.

Palasen maailma, lisätehtävä, jossa ohjattava laajentaa oppeja itsestään suhteessa muihin ihmisiin ja oppii tarkastelemaan oman toimintansa vaikutuksia lähiympäristöönsä - ja jopa yhteiskunnan tasolle asti. 

Ohjausprosessin lähestyessä viimeisiä palojaan, löytyy kirjasta oppilaan/opiskelijan yhteenveto-osio, jossa ohjattava pääsee soveltamaan koko ohjausprosessinsa oppeja omaan konkreettiseen tulevaisuuden suunnitteluunsa. Yhteenveto-osio toimii samalla ohjausalan ammattilaisen apuvälineenä suunniteltaessa laadukasta ja yksilölähtöistä ohjauskeskustelua kullekin ohjattavalle. Tämän lähemmäs ohjattavan sisäistä maailmaa ei ohjaajalla ole mahdollisuutta päästä minkään muun ohjausmateriaalin avustuksella.


Ohjausalan ammattilaisella/moniammatillisen tiimin jäsenellä on mahdollisuus osallistua perehdyttävään koulutuspäivään, jossa muun muassa testataan itse Palasen palasien toimivuutta ohjausprosessin tukemisessa, tervetuloa oppimaan!