Verkkokurssi opoille & opo-opiskelijoille

Kouluttaja

Erityiskasvatuksen asiantuntija ja erityisopettaja, KM Sanna Samppa. Kouluttaja on tutkinut suomalaista opinto-ohjausta, tuottanut erityispedagogisesti painottuneen työvälineen ohjaukseen ja ohjannut oppilaita/opiskelijoita työvälineellään ryhmä- ja yksilöohjauksessa. 

Ilmoittautuminen

Turun kesäyliopiston omalta sivulta.

Aika

03.03. - 21.04.2023

Reaaliaikainen etäopetus Zoomilla:

  • Pe 3.3. klo 8-12 Alkuseminaari
  • Pe 10.3. klo 10-12 Harjoitukset
  • Pe 17.3. klo 10-12 Harjoitukset
  • Pe 24.3. klo 10-12 Harjoitukset
  • Pe 31.3. klo 10-12 Harjoitukset
  • HUOM! To 6.4. klo 10-12 Harjoitukset
  • Pe 14.4. klo 10-12 Harjoitukset
  • Pe 21.4.2023 klo 8-12 Loppuseminaari

Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoomin välityksellä.

Saat osallistumislinkin ja muut tarvittavat tiedot ja materiaalit sähköpostiisi ennen kurssin alkua. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, verkkoyhteyden, kaiuttimet/kuulokkeet ja mikrofonin, sekä mielellään myös webkameran.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu kaikille opinto-ohjaajille/ohjausalan ammattilaisille ja opiskelijoille, joita laajentuneen oppivelvollisuuden myötä uudenlainen tapa lisätä tehostettua ohjausta yleisellä tuen portaalla kiinnostaa. Kurssi tarjoaa välineitä myös moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi, esimerkiksi erityisopettajan, kuraattorin, koulupsykologin, sosiaalityön ja ammatinvalintapsykologien kanssa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään siihen, millaista tukea oppilaanohjaukseen/opinto-ohjaukseen on mahdollista saada erityispedagogiikasta yleisellä tuen portaalla eli kaikille oppilaille tehostetumpaa ohjausprosessia ja miksi ohjauksen kehittäminen on laajentuneen oppivelvollisuuden ja vahvuusperustaisuuden myötä entistäkin merkityksellisempää.

Kurssi jakautuu alkuseminaariin, harjoituksiin ja loppuseminaariin. Alkuseminaarissa pohjustetaan erityiskasvatuksen, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen rajapintoja, metakognitiivisia taitoja, positiivista ja kriittistä pedagogiikkaa ohjauksessa, tutustutaan kurssin ohjaustyövälineeseen ja kuullaan kouluttajan ohjauskokemuksista työvälineen kanssa. Harjoituksissa kurssilaiset pääsevät itse oppilaan/opiskelijan asemaan käyttäessään työvälinettä - mutta omana itsenään, joten harjoitusten myötä on mahdollisuus löytää myös omaan elämänhallintaan uusia värejä. Kurssilaisilla on kurssin aikana mahdollisuus testata työvälinettä omassa työssään ohjattavien kanssa. Loppuseminaarissa käsitellään ohjausprosessin onnistumisen arviointia ja moniammatillista yhteistyötä, minkä lisäksi kurssilaiset pääsevät tutustumaan työvälineen pohjalta tuotettuun podcastiin, jota voi tulevaisuudessa hyödyntää työvälineen tukena vaihtuvien ohjausteemojen pohjustamisessa ohjattaville. Lopuksi kurssilaiset arvioivat työvälineen soveltuvuutta osana ohjausprosessia oman ohjaustyönsä näkökulmasta.

Oppilas- ja opiskelijakokemukset

  • Kaikki ysiluokkalaiset nuoret, jotka osallistuivat oppilaanohjauksessa Minun ammatinvalintani teeman ryhmäohjaukseen kokivat, että työvälineen tehtävät tuntuivat ohjatusti riittävän helpoilta.

  • "Ohjausprosessi tuntui kivalta ja mielenkiintoiselta. Tehtävät tuntuivat helpoilta, kun niitä oppi tekemään ja pohtimaan. Suosittelisin tätä ohjausta kaverilleni." - Tuva-opiskelija, jonka yksilöohjauksessa käytettiin materiaalina sekä Palasen palasia että opinto-ohjaaja Samuli Lindvallin omavihkoa.